Previous Next

Projekt pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu".

Drukuj

 

W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D – Likwidacja barier transportowych” udało się otrzymać dofinansowanie projektu pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu".

 

Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 138.682,50 zł.

 

Planujemy zakup Autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie fabrycznie nowy, z klimatyzacją, poręczami, baaardzo wygodny, bezpieczny i komfortowy…. 

 

Autobus dowozić będzie uczestników na zajęcia do placówki. Ponadto, służyć będzie również podczas zajęć terapeutycznych w ramach treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych np. podczas wyjazdów do urzędu, ośrodka zdrowia, na pocztę, na zakupy.  

 

Jest to nasz ogromny sukces !!!!!