Dodatkowe miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu

Drukuj

 

W związku z uruchomieniem przez Ministra Finansów rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował, iż Gminie Dobrcz przyznano środki finansowe na bieżące utrzymanie 6 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu.

W związku z powyższym od miesiąca września 2020 roku w naszych progach będziemy witać kolejnych Uczestników !!!!!!!!