Plan Pracy Pedagogicznej

Drukuj

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ

Pedagog -  Magdalena Woźniak

Terapia pedagogiczna to działanie mające na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Służy temu:

 

Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie: