Rękodzieła i Plastyki

Drukuj

PLAN PRACY PRACOWNI RĘKODZIEŁA I PLASTYKI

Instruktor terapii zajęciowej  - Małgorzata Radzińska

w/z Instruktor terapii zajęciowej - Kamila Pater

 

 

I POZNAWANIE RÓŻNORODNYCH FORM PLASTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA.

1.  Papieroplastyka:

2. Ceramika:

3. Malarstwo, grafika, kredka świecowa, ołówkowa:

II. POZNANIE INNYCH FORM RĘKODZIEŁA I PLASTYKI:

III NABYWANIE INNYCH UMIEJĘTNOŚCI TYPU :

IV NAUKA KULTURY ZDROWOTNEJ :

Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących i mogą ulegać zmianie. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich poznać i zrozumieć.