Stolarsko - Ogrodnicza

Drukuj

PLAN PRACY PRACOWNI STOLARSKO - OGRODNICZEJ

Pedagog - Magdalena Woźniak

 

W pracowni stolarskiej wykonywane są:

Obróbka drewna

Głównym celem pracowni stolarskiej jest rehabilitacja zawodowa, nabycie podstawowych umiejętności technologicznych.

Uczestnicy przyswajają sobie wiedzę ogólną o drewnie, jego właściwościach i zastosowaniu. Zapoznają się również z narzędziami do obróbki drewna, ich charakterystyką działania oraz zasadami bezpieczeństwa. Ponadto uczą się organizacji stanowiska pracy i przebiegu prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowania przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy, zasad koleżeństwa w grupie z innymi uczestnikami, oraz zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mają również dostęp do innych pracowni oraz mogą korzystać z łazienki (prysznic, pralka). Poprzez wykonywanie powyższych czynności, uczestnicy rozwijają swe zdolności manualne, intelektualne i społeczne.