Teatralno - Muzyczna

Drukuj

PLAN PRACY ZAJĘĆ TEATRALNO - MUZYCZNYCH

Pedagog - Magdalena Woźniak

 

W zajęciach biorą udział wszyscy chętni uczestnicy z Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środkiem oddziaływania jest muzyka (muzykoterapia), która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspakaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne, na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych takich jak trójkąt, bębenek, tamburyno, grzechotka, cymbały. Działa również grupa teatralna, która swoje umiejętności, osiągnięcia aktorskie i przygotowane przedstawienia prezentują przed rodzicami, opiekunami, osobami zaprzyjaźnionymi podczas okolicznościowych spotkań i zabaw. Zdobywane przez uczestników umiejętności wymagają jednak ciągłej pracy, poświęcenia, samozaparcia. Najważniejsze jest dla nich to, że osiągnęli swój wyznaczony cel. Dowodem tego są liczne brawa po przedstawieniach, a przede wszystkim akceptacja tych, którzy umieją robić wszystko lepiej niż oni.

Na zajęciach teatralno - muzycznych uczestnicy uczą się