Welcome to Arkadia   Click to listen highlighted text! Welcome to Arkadia Powered By GSpeech

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

Logopeda/Terapeuta zajęciowy – Alicja Waszak

 

Pracownia logopedyczna zapewnia indywidualną oraz grupową terapię logopedyczną, która dostosowana jest do potrzeb uczestników.

W ramach pracy prowadzona jest:
•    terapia zaburzeń mowy,
•    terapia wad wymowy,
•    terapia opóźnionego rozwoju mowy,
•    ćwiczenia aparatu artykulacyjne,
•    ćwiczenia oddechowe,
•    ćwiczenia fonacyjne,
•    terapia ręki,
•    trening umiejętności społecznych,
•    logorytmika.


Usprawnianie mowy to zadanie bardziej skomplikowane, niż uczestnictwo w zajęciach z terapeutą. Do wypracowania pożądanego efektu potrzebna jest również praca domowników, którzy powinni współpracować z logopedą, pomagać w realizacji postawionych zadań oraz kontrolować bieżące postępy. Bez tego nawet najlepsza terapia będzie bezużyteczna.

SALA REHABILITACJI

Fizjoterapeuta/Terapeuta zajęciowy – Michalina Opalińska

 

Głównym celem w sali rehabilitacji jest profilaktyka oraz usprawnianie aparatu ruchowego naszych uczestników. Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt między innymi kabina UGUL, wioślarz, bieżnia, orbitrek, platforma wibracyjna, sauna infrred, lampa sollux, jak również w sprzęt niezbędny do ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, relaksacyjnych. Poziom i tematyka zajęć dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości każdego uczestnika. Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się na sali oraz na świeżym powietrzu, gdy tylko pogoda sprzyja.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy biorą udział w licznych zawodach sportowych, olimpiadach, turniejach.

PRACOWNIA LUDOTERAPII I PRAC MANUALNYCH
Instruktor Terapii Zajęciowej – Ewelina Solis

 

Ludoterapia – należy do jednego z rodzaju terapii zajęciowej – socjoterapii. To jedna z technik wykorzystywanych podczas terapii zajęciowej, polegająca na grach i zabawach, które sprawiają uczestnikom radość. Terapia poprzez zabawę ukierunkowana jest na naukę umiejętności uczestnictwa i współpracy w grupie. Dzięki niej stymulowane są procesy poznawcze. Ludoterapia pełni formę rozrywki, która ma sprawiać uczestnikom radość i wyzwalać pozytywne emocje.

Prace manualne tworzone w pracowni mają między innymi charakter sztuk użytkowych :
•    witraże – na okna, drzwi,
•    collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru, i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi.

Techniki terapii zajęciowej stosowane w ludoterapii:
•    zabawy manipulacyjne,
•    zabawy tematyczne,
•    zabawy konstrukcyjne,
•    zabawy i gry dydaktyczne
•    gry stolikowe.

Celem pracy terapeutycznej w pracowni ludoterapii jest:
•    poprawa kondycji wzrokowo – ruchowej,
•    koncentracji uwagi,
•    kształtowanie estetycznego postrzegania świata,
•    rozwój sprawności manualnej.

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ

Pedagog -  Magdalena Woźniak

Terapia pedagogiczna to działanie mające na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Służy temu:

 • opracowywanie     narzędzi     diagnostycznych     (np.     arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu),
 • dokonywanie szczegółowej diagnozy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • zapewnianie opieki wychowawczej,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • wyjaśnianie, sugerowanie, instruowanie,
 • zapewnianie wsparcia indywidualnego i społecznego,
 • podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej,
 • nauczanie dydaktyczne (np. nauka czytania i pisania) i wychowawcze (np.kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowania),
 • utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym (np.rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie),
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • motywowanie do wyjścia na zewnątrz,
 • kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu,
 • uświadamianie celowości podejmowanych działań,
 • zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem,
 • praca nad zwiększaniem samodzielności,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie, otoczeniu,
 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • praca nad kulturą języka,
 • systematyczna koordynacja pracy instruktorów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie we współpracy z zespołem wspierająco - rehabilitacyjnym planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój podopiecznych.

 

Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie:

 • wychowania i terapii,
 • weryfikacji planów wspierająco - rehabilitacyjnych,
 • ścisła współpraca z psychologiem,
 • czuwanie   nad   właściwą   atmosferą   wśród   uczestników   i   wzmacnianie pozytywnych relacji między nimi,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i pomoc w rozwiązywaniu trudności,
 • ćwiczenia usprawniające ogólne sprawności ruchowe i manualne,
 • ćwiczenie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji zaburzonych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesów,
 • kształtowanie umiejętności podporządkowania się przełożonym,
 • nauka podporządkowania się normom współżycia społecznego,
 • praca nad kształtowaniem postaw koleżeństwa,
 • trening higieniczny (np. zachowanie czystości, mycie rąk, dbanie o wygląd zewnętrzny),
 • nauka korzystania z pralki automatycznej (np. sortowanie brudnej bielizny, dozowanie proszku),
 • kontrola postępów uczestników,
 • prowadzenie dziennika pracy pedagoga,
 • współorganizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych,
 • wycieczki, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, kawiarni, pizzerii,
 • rozwijanie zainteresowań, lektura czasopism, książek, audycje telewizyjne itp.,
 • wykorzystywanie w edukacji gier planszowych, puzzli itp.,
 • organizowanie    pogadanek    i    dyskusji    pedagogicznych    poświęconych zagadnieniom dydaktycznym i wychowawczym,
 • współpraca i integracja z innymi placówkami,
 • kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • rozwiązywanie trudności pojawiających się w toku działalności placówki,
 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo pedagogiczne.

Dom Arkadia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzięki przychylności lokalnej władzy mamy szanse na wspaniały rozwój.

Naszym celem jest postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

 

 

Najnowsze

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gądeczu.

Gądecz 33
86-022 Dobrcz

tel. +48 52 55 11 568
kom. +48 784 952 640
e-mail: sdsgadecz@dobrcz.pl

©2024 Arkadia. All Rights Reserved. Designed By SOLUTIONS Ariel Szeloch

Wyszukaj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech